Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Anykščių - Kupiškio rinkimų apygardoje Nr. 49 kandidatas RIČARDAS SARGŪNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869879855
Elektroninio pašto adresas: ricardas.security@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. RIČARDAS SARGŪNAS Neprivaloma skelbti 2012-09-04 1110,00
2. RIČARDAS SARGŪNAS Neprivaloma skelbti 2012-10-17 4600,00
3. Darbo partija Neprivaloma skelbti 2012-10-19 3000,00
4. RIČARDAS SARGŪNAS Anykščių rajono 2012-10-30 4220,00
5. RIČARDAS SARGŪNAS Anykščių rajono 2012-11-02 105,00
Iš viso: 13035,00  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 10035,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 3000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 13035,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas