Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Aleksoto - Vilijampolės rinkimų apygardoje Nr. 12 kandidatas SIGYTAS KLIMAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861600418
Elektroninio pašto adresas: s.klimas@sdg.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. SIGYTAS KLIMAS Kauno miesto 2012-07-18 120,00
2. JOLANTA SOLNYŠKINIENĖ Kauno miesto 2012-08-24 200,00
3. SIGYTAS KLIMAS Kauno miesto 2012-08-28 150,00
4. JOLANTA SOLNYŠKINIENĖ Kauno miesto 2012-09-10 250,00
5. SIGYTAS KLIMAS Neprivaloma skelbti 2012-09-12 110,00
6. Jolanta Solnyškinienė Kauno miesto 2012-09-18 420,00
7. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-09-20 1640,00
8. Klimas Sigytas Kauno miesto 2012-09-20 100,00
9. ŽANETA SIMANAVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-24 200,00
10. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-09-24 4791,60 nepiniginė auka
11. SIGYTAS KLIMAS Neprivaloma skelbti 2012-10-09 335,00
12. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-10-19 1063,59 nepiniginė auka
13. SIGYTAS KLIMAS Kauno miesto 2012-10-23 3750,00
14. SIGYTAS KLIMAS Kauno miesto 2012-10-24 150,00
15. SIGYTAS KLIMAS Kauno miesto 2012-10-24 400,00
Iš viso: 13680,19  
fizinių asmenų: 1070,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 5115,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 7495,19  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 7825,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 5855,19  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas