Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Gargždų rinkimų apygardoje Nr. 31 kandidatė ANDŽELA ŠAKINIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 860400909
Elektroninio pašto adresas: optikatri@delfi.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. REGINA VALERIJA JONAITYTĖ Neprivaloma skelbti 2012-06-26 100,00
2. IRENA MISIŪNIENĖ Kauno rajono 2012-08-13 40,00
3. IRENA MISIŪNIENĖ Kauno rajono 2012-08-13 40,00
4. ANDŽELA ŠAKINIENĖ Klaipėdos rajono 2012-08-27 900,00
5. ANDŽELA ŠAKINIENĖ Klaipėdos rajono 2012-09-03 2000,00
6. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-09-20 1740,00
7. SVETLANA KAUZONIENĖ Klaipėdos miesto 2012-09-23 350,00
8. SVETLANA KAUZONIENĖ Klaipėdos rajono 2012-09-28 73,50
9. ANDŽELA ŠAKINIENĖ Klaipėdos rajono 2012-10-08 2000,00
10. ANDŽELA ŠAKINIENĖ Klaipėdos rajono 2012-10-10 323,00
11. ANDŽELA ŠAKINIENĖ Klaipėdos rajono 2012-10-24 553,00
12. ANDŽELA ŠAKINIENĖ Vilniaus miesto 2012-11-12 3,00
13. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-06-15 40,00
14. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-06-18 20,00
15. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-06-19 40,00
16. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-06-21 40,00
17. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-06-24 40,00
18. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-06-26 40,00
19. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-06-29 40,00
20. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 Neprivaloma skelbti 2012-07-27 159,00
21. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-07-28 40,00
22. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-07-30 20,00
23. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-08-01 80,00
24. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-09 40,00
25. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-14 40,00
26. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-16 40,00
27. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-17 30,00
28. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-28 40,00
29. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-31 40,00
30. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-05 20,00
31. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-24 40,00
Iš viso: 8971,50  
fizinių asmenų: 603,50  
fizinių asmenų mažos aukos: 849,00  
kandidato nuosavos lėšos: 5779,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1740,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 8971,50  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. AGNETA BUJAUSKAITĖ Neprivaloma skelbti 2012-06-19 50,00 grąžinta aukotojui
2012-06-22
Iš viso: 50,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 50,00  
fizinių asmenų: 50,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas