Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Širvintų - Vilniaus rinkimų apygardoje Nr. 55 kandidatė ŽIVILĖ PINSKUVIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869800016
Elektroninio pašto adresas: z.pinksuviene@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: OLGA VISOCKIENĖ
Telefonas: 861466503
El. paštas: olga@sirvinta.net
Dalyvių sąrašas