Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Prienų-Birštono rinkimų apygardoje Nr. 67 kandidatas SERGEJUS JOVAIŠA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868646917
Elektroninio pašto adresas: sergejusjovaisa@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VIDA TURČINAVIČIENĖ
Telefonas: 861476599
El. paštas: vida.valentas@gmail.com
Dalyvių sąrašas