Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rinkimų apygardoje Nr. 68 kandidatas ALGIRDAS BUTKEVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842665
Elektroninio pašto adresas: algirdas.butkevicius@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: EDITA JAKIMAVIČIENĖ
Telefonas: 861617692
El. paštas: editajakima@gmail.com
Dalyvių sąrašas