Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus - Trakų rinkimų apygardoje Nr. 57 kandidatas VYTAUTAS BAKASĖNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869820135
Elektroninio pašto adresas: vbakasenas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: EGLĖ BERTULIENĖ
Telefonas: 868548284
El. paštas: e.bertuliene@gmail.com
Dalyvių sąrašas