Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Pasvalio - Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 47 kandidatas ANTANAS MATULAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842273
Elektroninio pašto adresas: antanas.matulas@lrs.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. ROLANDAS RASTAUSKAS Pasvalio rajono 2012-05-28 5000,00
2. SKAISTUTĖ MOCKŪNIENĖ Pasvalio rajono 2012-05-28 2000,00
3. SKAISTUTĖ MOCKŪNIENĖ Pasvalio rajono 2012-05-28 2000,00
4. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-05-30 15000,00
5. ZINA MAGELINSKIENĖ Pasvalio rajono 2012-06-05 3000,00
6. STANISLOVAS MOCKŪNAS Pasvalio rajono 2012-06-06 3000,00
7. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-09-28 30000,00
8. ANTANAS MATULAS Pasvalio rajono 2012-10-22 3000,00
9. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-10-23 1000,00
10. ANTANAS MATULAS Pasvalio rajono 2012-10-24 500,00
11. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-10-26 1000,00
Iš viso: 65500,00  
fizinių asmenų: 15000,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 3500,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 47000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 65500,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. SKAISTUTĖ MOCKŪNIENĖ Pasvalio rajono 2012-05-30 1000,00 grąžinta aukotojui
2012-06-04
Iš viso: 1000,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 1000,00  
fizinių asmenų: 1000,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas