Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Biržų - Kupiškio rinkimų apygardoje Nr. 48 kandidatas ALEKSANDRAS ZELTINIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865818127
Elektroninio pašto adresas: a_zeltinis@gmx.de

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: RAIMONDA AJUTIENĖ
Telefonas: 8 612 32001
El. paštas: rajutiene@gmail.com
Dalyvių sąrašas