Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Skuodo - Mažeikių rinkimų apygardoje Nr. 37 kandidatas BRONISLOVAS STASIULIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868747551
Elektroninio pašto adresas: administratorius@skuodas.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: IRENA ZAVALIENĖ
Telefonas: 861275045
El. paštas: vsiapskaita@takas.lt
Dalyvių sąrašas