Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Jurbarko rinkimų apygardoje Nr. 62 kandidatas VIRGINIJUS VALENTINAVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861308774
Elektroninio pašto adresas: v.valentinavicius@lrv.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: AUDRONĖ KURIENĖ
Telefonas: 861026140
El. paštas: audrone.kuriene@gmail.com
Dalyvių sąrašas