Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Molėtų - Švenčionių rinkimų apygardoje Nr. 54 kandidatas STASYS BAJERČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868721880
Elektroninio pašto adresas: sbajercius@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JULĖ ABROMAITIENĖ
Telefonas: 868258610
El. paštas: jule@luktarna.lt
Dalyvių sąrašas