Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Antakalnio rinkimų apygardoje Nr. 3 kandidatas JURAS POŽELA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865527820
Elektroninio pašto adresas: juras@pozela.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-05-17 7000,00
2. JURAS POŽELA Vilniaus miesto 2012-10-09 5000,00
3. JURAS POŽELA Vilniaus miesto 2012-10-12 13870,00
Iš viso: 25870,00  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 18870,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 7000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 25870,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas