Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61 kandidatė JANINA GALIAUSKIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868616404
Elektroninio pašto adresas: galiauskiene@yahoo.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-05-10 15000,00
2. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-06-01 7000,00
3. Vygaudas Ušackas Neprivaloma skelbti 2012-08-24 500,00 Auka nepriimtina
Iš viso: 22500,00  
fizinių asmenų: 500,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 22000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 22500,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas