Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Pakruojo - Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 46 kandidatas JONAS JURGELIŪNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869803986
Elektroninio pašto adresas: jurgeliunas.jonas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VIDA JURGELIŪNIENĖ
Telefonas: 861116150
El. paštas: vida.jurgeliuniene@gmail.com
Dalyvių sąrašas