Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Gargždų rinkimų apygardoje Nr. 31 kandidatė AGNĖ BILOTAITĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842169
Elektroninio pašto adresas: agne.bilotaite@lrs.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-05-10 15000,00
2. AGNĖ BILOTAITĖ Klaipėdos miesto 2012-09-04 6000,00
3. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-26 40,00
4. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-27 40,00
5. AGNĖ BILOTAITĖ Klaipėdos miesto 2012-10-02 5000,00
6. ANDRIUS PETRAUSKAS Klaipėdos rajono 2012-10-03 2000,00
7. ENRIKA BIČIUŠYTĖ Klaipėdos miesto 2012-10-08 3200,00
8. VIDAS BANYS Klaipėdos miesto 2012-10-10 2001,00
9. DAIVA GORPINKO Klaipėdos miesto 2012-10-12 2700,00
10. JONAS SURVILA Vilniaus miesto 2012-10-18 500,00
11. RASA PETRAUSKIENĖ Klaipėdos rajono 2012-10-19 2300,00
12. ČESLOVAS TARVYDAS Klaipėdos rajono 2012-10-19 500,00
13. ZIGMANTAS DANGIRDAS LINGYS Klaipėdos rajono 2012-10-19 5000,00
14. VYGAUDAS UŠACKAS Vilniaus miesto 2012-10-24 700,00
15. RIMANTAS MOCKUS Vilniaus miesto 2012-10-24 1000,00
16. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-17 40,00
17. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-18 40,00
18. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-22 10,00
19. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-23 20,00
20. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-24 40,00
Iš viso: 46131,00  
fizinių asmenų: 19901,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 230,00  
kandidato nuosavos lėšos: 11000,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 15000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 46131,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. POVILAS GRIKŠAS Klaipėdos rajono 2012-10-26 500,00 grąžinta aukotojui
2012-11-26
2. ENRIKA BIČIUŠYTĖ Vilniaus miesto 2012-10-08 600,00 grąžinta aukotojui
2012-10-12
3. ČESLOVAS TARVYDAS Klaipėdos rajono 2012-10-19 500,00 grąžinta aukotojui
2012-10-24
Iš viso: 1600,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 1600,00  
fizinių asmenų: 1600,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas