Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Mažeikių rinkimų apygardoje Nr. 38 kandidatė LINA RIMKIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868243301
Elektroninio pašto adresas: rimkiene.lina@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-05-10 15000,00
2. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-09-11 5214,13
3. LINA RIMKIENĖ Mažeikių rajono 2012-10-03 3460,00
4. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-10-11 8470,00
5. LINA RIMKIENĖ Mažeikių rajono 2012-11-14 685,00
Iš viso: 32829,13  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 4145,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 13684,13  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 15000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 32829,13  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas