Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Skuodo - Mažeikių rinkimų apygardoje Nr. 37 kandidatas GEDIMINAS ANUŽIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861807748
Elektroninio pašto adresas: gediminas.anuzis@skuodas.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VIRGINIJA SIMAITIENĖ
Telefonas: 867271162
El. paštas: virginija114@gmail.com
Dalyvių sąrašas