Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Lazdijų-Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 71 kandidatas VAIDAS ŠALAŠEVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869808419
Elektroninio pašto adresas: vaidas@justicija.eu
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Lazdijų rajono 2012-05-10 15000,00
2. VAIDAS ŠALAŠEVIČIUS Vilniaus rajono 2012-10-01 15000,00
3. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Neprivaloma skelbti 2012-10-23 302,00
4. VAIDAS ŠALAŠEVIČIUS Vilkaviškio rajono 2012-11-07 10000,00
5. VAIDAS ŠALAŠEVIČIUS Vilniaus rajono 2012-11-08 5000,00
6. VAIDAS ŠALAŠEVIČIUS Vilniaus rajono 2012-11-14 9440,53
7. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-09-04 80,00
8. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-09-17 80,00
9. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-09-19 80,00
Iš viso: 54982,53  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 240,00  
kandidato nuosavos lėšos: 39440,53  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 15302,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 54982,53  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas