Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Utenos rinkimų apygardoje Nr. 51 kandidatas EDMUNDAS PUPINIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842158
Elektroninio pašto adresas: edmundas.pupinis@delfi.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: RAIMUNDAS KELEVIŠIUS
Telefonas: 861515172
El. paštas: raimis11@walla.com
Dalyvių sąrašas