Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Aukštaitijos rinkimų apygardoje Nr. 28 kandidatas PETRAS LUOMANAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842276
Elektroninio pašto adresas: peluom@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ANGELĖ PRANAITYTĖ
Telefonas: 861490750
El. paštas: angpran@takas.lt
Dalyvių sąrašas