Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Šilalės-Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 33 kandidatas JONAS GUDAUSKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868681592
Elektroninio pašto adresas: gudauskas.j@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: NIJOLĖ STASĖ GUMULIAUSKIENĖ
Telefonas: 861567870
El. paštas: sgumuliauskiene@gmail.com
Dalyvių sąrašas