Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Karoliniškių rinkimų apygardoje Nr. 8 kandidatas JURGIS JURKEVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868658176
Elektroninio pašto adresas: folis100@zebra.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: MARIJA LYSENKO
Telefonas: 863000511
El. paštas: marija.lysenko@gmail.com
Dalyvių sąrašas