Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5 kandidatas DAINIUS KREIVYS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869833147
Elektroninio pašto adresas: dainius.kreivys@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-09-11 2866,60
2. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-09-13 261,80
3. DAINIUS KREIVYS Vilniaus miesto 2012-10-16 14686,99
4. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-10-23 1748,45
5. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto nenurodyta 36649,44
6. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Neprivaloma skelbti nenurodyta 15000,00
Iš viso: 71213,28  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 14686,99  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 56526,29  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 71213,28  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. PAULIUS GEBRAUSKAS Vilniaus miesto 2012-10-17 6000,00
Iš viso: 6000,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas