Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Karoliniškių rinkimų apygardoje Nr. 8 kandidatė DANUTĖ BEKINTIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865842643
Elektroninio pašto adresas: danute.bekintiene@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: GENOVAITĖ AŠMEGAITĖ
Telefonas: 868201860
El. paštas: a.genovaite@gmail.com
Dalyvių sąrašas