Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Plungės-Rietavo rinkimų apygardoje Nr. 35 kandidatas JURGIS RAZMA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842272
Elektroninio pašto adresas: jurazm@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: RŪTA PETRAUSKIENĖ
Telefonas: 869966488
El. paštas: rupetr@lrs.lt
Dalyvių sąrašas