Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Baltijos rinkimų apygardoje Nr. 20 kandidatas ANDRIUS BURBA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 860175199
Elektroninio pašto adresas: burba@centras.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Liberalų ir centro sąjunga Vilniaus miesto 2012-04-27 2289,60
2. TOMAS ŠIDAGIS Vilniaus miesto 2012-06-19 2000,00
3. Liberalų ir centro sąjunga Vilniaus miesto 2012-06-22 20000,00
4. Andrius Burba Klaipėdos miesto 2012-10-08 10000,00
5. ANDRIUS BURBA Vilniaus miesto 2012-10-18 5220,47
Iš viso: 39510,07  
fizinių asmenų: 2000,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 15220,47  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 22289,60  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 39510,07  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. TOMAS ŠIDAGIS Vilniaus miesto 2012-06-08 2000,00 grąžinta aukotojui
2012-06-12
Iš viso: 2000,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 2000,00  
fizinių asmenų: 2000,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas