Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 29 kandidatas ARVYDAS VIDŽIŪNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842155
Elektroninio pašto adresas: arvydas.vidziunas@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: PAULIUS LIŠKAUSKAS
Telefonas: 868386162
El. paštas: paulius@justicija.eu
Dalyvių sąrašas