Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Ignalinos-Švenčionių rinkimų apygardoje Nr. 53 kandidatas VILIUS CIBULSKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868643314
Elektroninio pašto adresas: viliuscbl@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VITALIJA RAGAIŠIENĖ
Telefonas: 861560944
El. paštas: v.ragaisiene@gmail.com
Dalyvių sąrašas