Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842665
Elektroninio pašto adresas: algirdas.butkevicius@lrs.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-05-02 10000,00
2. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-06-06 50000,00
3. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-07-05 50000,00
4. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-08-03 120000,00
5. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-08-21 200000,00
6. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-09-04 240000,00
7. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-09-10 270000,00
8. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-09-13 100000,00
9. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-09-19 60000,00
10. DAIVA BUMBLIENĖ Vilniaus miesto 2012-09-21 1000,00
11. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-09-26 300000,00
12. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-01 20000,00
13. MARIJA MENDELĖ-LELIUGIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-03 300,00
14. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-04 50000,00
15. ALGIRDAS MEŠKAUSKAS Vilniaus miesto 2012-10-05 2000,00
16. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-08 400000,00
17. LILIANA ŠILEIKIENĖ Kauno miesto 2012-10-09 1820,00
18. EUGENIJUS KOVALKOVAS Kauno miesto 2012-10-09 1820,00
19. VIOLETA BOREIKIENĖ Kauno miesto 2012-10-09 1820,00
20. EDMUNDAS TIESNESIS Vilniaus miesto 2012-10-10 452,00
21. AUKSĖ KONTRIMIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-10 450,00
22. EGIDIJUS GAIDAMAVIČIUS Vilniaus miesto 2012-10-11 160,00
23. ZIGMANTAS BALČYTIS Vilniaus miesto 2012-10-11 12000,00
24. BIRUTĖ VĖSAITĖ Kauno miesto 2012-10-12 1820,00
25. GIEDRĖ PURVANECKIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-12 1265,00
26. JUOZAS OLEKAS Vilniaus miesto 2012-10-12 1350,00
27. ADAS JAKUBAUSKAS Vilniaus miesto 2012-10-12 285,00
28. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-12 50000,00
29. RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ Vilniaus rajono 2012-10-12 250,00
30. GIEDRĖ PURVANECKIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-12 500,00
31. Arkadij Vinokur Vilniaus miesto 2012-10-12 205,00
32. JŪRATĖ JUOZAITIENĖ Kauno miesto 2012-10-12 1820,00
33. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-18 10000,00
34. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-22 10000,00
35. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-26 5000,00
36. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-26 100000,00
37. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-11-05 3000,00
38. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-11-29 200000,00
39. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-12-10 2000,00
40. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-12-14 250000,00
41. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-06-08 10,00
42. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-07-03 20,00
43. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-30 10,00
44. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-07 39,99
45. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-11 40,00
Iš viso: 2529437,00  
fizinių asmenų: 29317,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 119,99  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 577000,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1923000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 2529437,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. DANUTĖ PETRUŠKEVIČIENĖ Vilniaus miesto 2012-07-10 50,00 grąžinta aukotojui
2012-07-17
2. ADAS JAKUBAUSKAS Vilniaus miesto 2012-10-11 285,00 grąžinta aukotojui
2012-10-12
3. RASA PAJARSKIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-16 470,00 grąžinta aukotojui
2012-10-29
4. JONAS JUOZAPAITIS Vilniaus miesto 2012-10-23 220,00 grąžinta aukotojui
2012-10-29
5. ANTANINA VALASINAVIČIENĖ Varėnos rajono 2012-10-26 277,70 grąžinta aukotojui
2012-10-29
6. DALIUS VITKUS Kretingos rajono 2012-10-26 730,00 grąžinta aukotojui
2012-10-29
7. ALGIRDAS MEŠKAUSKAS Vilniaus miesto 2012-10-26 380,00 grąžinta aukotojui
2012-11-07
Iš viso: 2412,70  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 2412,70  
fizinių asmenų: 2412,70  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas