Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Dainavos rinkimų apygardoje Nr. 16 kandidatas ERIKAS TAMAŠAUSKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842298
Elektroninio pašto adresas: erikas.tamasauskas@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JŪRATĖ DRUNGILAITĖ-PUNDINIENĖ
Telefonas: 868744590
El. paštas: juratedp@gmail.com
Dalyvių sąrašas