Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Dainavos rinkimų apygardoje Nr. 16 kandidatė VIOLETA BOREIKIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861629292
Elektroninio pašto adresas: borvioleta@yahoo.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. VIOLETA BOREIKIENĖ Vilniaus miesto 2012-04-19 3659,60
2. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-07-05 7000,00
3. VIOLETA BOREIKIENĖ Vilniaus miesto 2012-09-27 5000,00
4. VIOLETA BOREIKIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-02 5807,20
5. VIOLETA BOREIKIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-10 5500,00
6. VIOLETA BOREIKIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-10 2000,00
7. VIOLETA BOREIKIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-11 5000,00
Iš viso: 33966,80  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 26966,80  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 7000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 33966,80  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas