2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

IRENA    IGNATAVIČIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 108


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1968-08-30
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis KSU - VVTA Teisės magistras 2011
  Aukštasis universitetinis MVIU Vadybos bakalauras 2003
  Aukštesnysis Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla Medicinos seselė 1993
  Profesinis VTV PMC Sekretorius 1986
  Vidurinis Vilniaus 25 vidurinė mokykla moksleivė 1985

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Teisės mokslų magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, olandų, rusų, lenkų, vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LCS

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Teisinių paslaugų biuras,Vadovė 17. Visuomeninė veikla LCS partijos narė
  18. Pomėgiai menas, sportas, mokslas
  19. Šeiminė padėtis išsituokusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) -
  20. Vaikų vardai (pavardės) Edvinas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -