2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ANDRIUS    BŪDA

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 107


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1972-05-09
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Smiltynų I k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Lietuva
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VDU Biznis, Vadyba 1996

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate vokiečių, anglų, rusų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LiCS

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "EURA", direktoriaus pavaduotojas, akcininkas 17. Visuomeninė veikla LiCS Kauno sk. miesto plėtros ir ekonomikos komitetto pirm., Rinkimų štabo prim. pavad. Lics Kauno raj. sk. Pirmininko pavaduotojas. LiCS Etikos komisijos narys, Domeikavos apyl. seniūnaitis, Bendrijos valdybos narys, Kultūriniai Kauno m. renginiai, parama įv. visuomeninėm organizacijom, labdara
  18. Pomėgiai tenisas, slidinėjimas, vandens sportai, teatras, kelionės, knygos, motociklai, laivai
  19. Šeiminė padėtis išsiskyręs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) -
  20. Vaikų vardai (pavardės) Karolis, Domantas, Kornelija

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Sąžiningas, atsakingas, nebijantis atsakomybės, iškalbingas, išmanantis apie daugelį gyvenimo sričių, suprantantis humorą, organizatoriškas, komunikabilus