2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RITA    JUOZAPAITIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 88


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1965-07-22
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis magistrinis VPU Edukologijos magistras ir švietimo vadybos magistras 2003
  Aukštasis VPU Ikimokykliniougdymo pedagogas 2001

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LiCS

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus l/d "Želmenėliai",direktorė 17. Visuomeninė veikla N. Vilnios LiCS skyriaus pirmininkė; Naujininkų bendruomenės pirmininkė; Vilniaus miesto savivaldybės Švietimoir jaunimo reikalų komisijos pirmininko pavaduotoja; Vilniaus miesto savivaldybės bendruom. komiteto narė; LR ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos valdybos narė, Simono D. gimnazijos tarybos narė
  18. Pomėgiai kelionės, muzika, bendravimas su įdomiais žmonėmis
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Aleksandras Juozapaitis
  20. Vaikų vardai (pavardės) Mindaugas Juozapaitis

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -