2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GRAŽVYDAS    GULBINSKAS

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 86


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1956 m. rugpjūčio 8 d. Kaune. Tėvai – Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojai. Krikštytas Petrašiūnų Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje.
  1963–1974 m. mokėsi vidurinėje mokykloje, kuri dabar vadinama Kauno Aušros gimnazija.
  1974–1979 m. studijavo Kauno technologijos universitete, įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją (prilyginta magistrui).
  1979–1985 m. dirbo Šilutės hidraulinių pavarų ir Vilniaus kuro aparatūros gamyklose inžinieriumi.
  1985–1994 m. – Kauno technologijos universitete moksliniu bendradarbiu. Baigė aspirantūrą, yra šešių išradimų bendraautoris.
  Nuo 1994 m. dirba įvairius darbus privačiame sektoriuje, daugiausia finansinio konsultavimo, tarpininkavimo, draudimo srityse. Iš didesnių kompanijų, su kuriomis teko dirbti, paminėtinos „Ergo“ ir „Aviva“.
  Nuo 2006 m. dirba Aleksandro Stulginskio universitete. Šiuo metu yra Transporto ir jėgos mašinų katedros lektorius.
  Nuo 2011 m. rudens papildomai dirba VšĮ „Nemuno žiedas“ projektų vadovu.
  Sukūrus Sąjūdį buvo aktyvus jo narys, 2000 m. įstojo į Lietuvos liberalų sąjungą. Šiuo metu – Liberalų ir centro sąjungos Kauno rajono skyriaus Akademijos poskyrio pirmininkas.
  Laisvai kalba rusiškai, susikalba angliškai.
  Laisvalaikiu domisi politine, istorine, filosofine literatūra, mėgsta keliauti po Lietuvą, anksčiau – baidare, dabar – automobiliu.
  Vedęs. Žmona Loreta dirba vyriausiąja kasininke UAB „Maxima LT“ parduotuvėje. Dukterys: Milda dirba Londone Perry Ellis kompanijoje vadybininko asistente, Kornelija dirba Vilniuje Mykolo Romerio universitete.