2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIS    MARCINKEVIČIUS

Apygarda: Prienų - Birštono (Nr.67)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 75


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1966-05-14
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Balbieriškio mstl.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta dargupių kaimas, Balbieriškio sen. Prienų r. sav.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Vilniaus pedagoginis universitetas mokytojas 2006
  Aukštesnysis Kauno J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla Chorinis dirigavimas 1986

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Bakalauras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, ukrainiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LiCS

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Prienų r. sav. tarybos narys (mandato atsisakiau) 2011 - 2011


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Prienų r. sav. administracija,administracijos direktorius 17. Visuomeninė veikla Kraštiečių klubo "Nemuno vingis" narys
  18. Pomėgiai muzika, sportas, visuomeninė veikla
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Edita
  20. Vaikų vardai (pavardės) Daina Marcinkevičiūtė, Tomas Marcinkevičius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -