2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VINCAS    KAPOČIUS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 66


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1949-04-12
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Trakai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Antatilčių km Ukmergės raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas Inžinierius statybininkas 1975

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Neturiu
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) -

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Trakų raj. savivaldybės taryba 1997 - 2000
  Trakų raj. savivaldybės taryba 2000 - 2003
  Trakų raj. savivaldybės taryba 2003 - 2007
  Trakų raj. savivaldybės taryba 2007 - 2011
  Trakų raj. savivaldybės taryba 2011 - 2015


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Trakų raj. savivaldybė,Meras 17. Visuomeninė veikla -
  18. Pomėgiai gamta, žvejyba, istorija
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Audronė Didonytė - Kapočienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Saulius Kapočius, Giedrė Zurlienė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -