2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

KĘSTUTIS    PAKALNIS

Apygarda: Širvintų - Vilniaus (Nr.55)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 41


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: KĘSTUTIS PAKALNIS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: LORETA
  Pavardė: PAKALNIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, UAB "UNDERHILL BALTIC"
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2011-05-06 302523949 UAB "BALTIC CHEM EKSPERT"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2011-05-26 302444722 UAB "TRADING ESTATE"
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas 2007-04-05 300104016 UAB "UNDERHILL BALTIC" AKCININKĖ
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas 2008-04-28 125931865 UAB "4BIK" AKCININKĖ

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-12-19 42923 MEDŽIAGOS IR DARBAI
  Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-02-02 40000 DIVIDENDAI
  Deklaruojantysis Paskola (suteikta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-02-02 3001040 PASKOLA

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ALGIRDAS PAKALNIS BROLIS DIRBA IR YRA AKCININKAS UAB "UNDERHILL BALTIC", UAB "4BIK", GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos UGNĖ PAKALNYTĖ DUKTĖ DIRBA UAB "BALTIC CHEM EKSPERT", GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS