2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

KĘSTUTIS    VAITUKAITIS

Apygarda: Kaišiadorių - Elektrėnų (Nr.59)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 15


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1958-10-29
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Elektrėnai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Antanavo km. Kazlų Rūdos sav.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis KPI Inž. statybininkas-technologas 1981
  Vidurinis Pilviškių vid. mokykla - 1976


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų, vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau iki 1990 m. TSKP, 1995 - 2003 Lietuvos centro sąj., nuo 2003 - LiCS

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Trakų raj. taryba, meras 1994 - 1996
  LRS, narys 1996 - 2000
  Elektrėnų sav. tarybos narys 2000 - 2012
  Elektrėnų sav. meras 2000 - 2007
  Elektrėnų sav. meras 2011 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Elektrėnų sav.,meras 17. Visuomeninė veikla Elektrėnų bažnyčios katalikų parapijos pastoracinės tarybos narys
  18. Pomėgiai -
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Zita Vaitukaitienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vigilija, Skaistė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Gyvenimo moto: tikėjimas, ištikimybė, šeima