2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ANGELĖ    AMBRAZIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas
numeris sąraše: 39


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1945-01-04
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Radviliškis
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Radviliškio rajonas, Šiaulėnų miestelis
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas Istoriko, istorijos ir visuomeninių mokslų dėstytoja 1974

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LKP, LDDP, LSDP - buvau, o dabar SFP

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos pensininkė,esu istorijos mokytoja - metodininkė 17. Visuomeninė veikla Švietimo darbuotjojų profsąjunga. Dalyvauju "Lietuva prieš nacizmą" veikloje
  18. Pomėgiai labai daug skaityti, dalyvauti radijo ir televizijos diskusijose, rašyti į spaudą
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rimantas Ambrazas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Kęstutis Ambrazas, Jūratė Aukštakienė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Būdama istorike dalyvauju respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose