2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JONAS    BULYS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas
numeris sąraše: 14


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1943-05-11
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Joniškis
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Pociūnėlių k., Joniškio raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus Aukštoji partinė mokykla - 1977
  Spec. vidurinis Vilniaus Tarybinė-partinė mokykla - 1969


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, latvių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Socialistinis Liaudies Frontas

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Joniškio raj. Liaudies deputatų tarybos deputatas, mandatų komisijos pirmininkas 1981 - 1990


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos pensininkas-ūkininkas,- 17. Visuomeninė veikla SLF Joniškio skyriaus pirmininkas
  18. Pomėgiai literatūra, kultūra, menas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Ona Bulienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Gitana ir Vaidotas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nemėgstu neteisybės, nežmogiškumo, nepadorumo ir pan.