2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

MARIJONA    ŠIURNIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas
numeris sąraše: 11


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1928 m. liepos 16 d. Stakšelių kaime, buvusiame Linkuvos valsčiuje.
  Čia lankė mokyklą iki ketvirto skyriaus, penktą ir šeštą skyrius lankė Linkuvos mokykloje, paskui baigė Linkuvos gimnazijos pirmą klasę (buvo 1941–1942 m.). Toliau negalėjo mokytis, nebuvo lėšų.
  Išėjo tarnauti pas ūkininkus, tarnavo iki 1946 m.
  Pradėjus kurtis kolūkiams, 1948 m. įstojo į „Pirmyn“ kolūkį, dirbo lauko darbus. 1950 m. buvo išrinkta Revizijos komisijos pirmininke.
  1952 m. dirbo „Pirmyn“ kolūkio vyriausiąja sąskaitininke, lankė buhalterijos kursus Vilniuje.
  1956 m. išėjo vaikų priežiūros atostogų. Po jų nebegrįžo į buhalteriją, dirbo gyvulininkystės fermos vedėja. Ten dirbo iki pensijos.
  Išėjusi į pensiją dirbo dar 10 metų, kol suėjo 60 metų.
  1955 m. įstojo į Komunistų partiją. 1994 m. perėjo į Socialistų partiją, buvo išrinkta Pakruojo rajono skyriaus pirmininke, dirba iki šiol. Susijungus su „Fronto“ partija buvo įkurta Pakruojo rajono nukentėjusiųjų nuo teroristų vokiečių okupacijos metais draugija „Atmintis“.
  2008 m. balandžio mėn. išrinkta Titonių kaimo bendruomenės pirmininke ir seniūnaite, ja yra iki šiol.
  Vyras miręs, gyvena viena, vaikai gyvena atskirai.