2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

AUDRONĖ    MILTENIENĖ

Apygarda: Akmenės - Joniškio (Nr.39)
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas
numeris sąraše: 8


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1960-07-22
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Ramučių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Viekšniai, Akmenės rajonas
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Vidurinis N. Akmenės vidurinė mokykla - 1980


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Socialistinis Liaudies Frontas

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos -,namų šeimininkė 17. Visuomeninė veikla Profsąjunga "Solidarumas" SLF Akmenės skyriaus pirmininkė, darbas tik su liaudimi. Dalyvavimas mokyklų visuomenėje veikloje.
  18. Pomėgiai menai, muzika, kelionės, skaitymas, politika
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) German Miltenisa
  20. Vaikų vardai (pavardės) Saulius, Simonas, Jurgita, Laurynas, Jurgita, Dainora, Viktorija, Lukas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Rūpinuosi socialiai remtinų žmonių problemomis, pagal išgales padedu spręsti jų problemas. Esu aktyvi visuomenininkė.