2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIRDAS    PALECKIS

Apygarda: Naujosios Vilnios (Nr.10)
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas
numeris sąraše: 1


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1971-05-20
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Taip
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  Tuo atveju, jei bent į vieną 9 punkto klausimą atsakėte “Taip” ir norite papildomai apie tai paaiškinti, paaiškinimą įrašykite čia:
  Buvau nuteistas, nes nepabijojau paviešinti nepatogius faktus.

  10. Gimimo vieta Bernas, Šveicarija
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VU politologas 1994
  Aukštasis VU žurnalistas 1994


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių, anglų, prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Socialistinio Liaudies fronto pirmininkas (pašalintas iš Lietuvos socialdemokratų partijos už jos vadovybės kritiką)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  LR Seimo narys 2004 - 2007
  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys 2007 - 2011


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos bedarbis,- 17. Visuomeninė veikla Asociacijos "lietuva be nacizmo" vicepirmininkas, tarptautinės organizacijos " Pasaulis be nacizmo" prezidiumo narys
  18. Pomėgiai sportas, skaitymas, gamta
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Olga Paleckienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Kotryna Paleckytė, Andrius Paleckis

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Politikos tikslą suprantu kaip tarnavimą žmonėms.