2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JUZEF    KVETKOVSKIJ

Apygarda: Senamiesčio (Nr.2)
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija
numeris sąraše: 7


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1939-03-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šalčininkų r.
  11. Tautybė lenkas

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Leningrado A.Herceno peagoginis institutas istorijos mokytojas 1964

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių pagrindai, lenkų
  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys 2000 - 2002
  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys 2001 -
  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys 2002 - 2007
  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys 2007 - 2011


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos , 17. Visuomeninė veikla Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos "Macierz Szkolna" pirmininkas
  18. Pomėgiai grožinė literatūra, kalnų turizmas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Angėlė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Violeta

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  sąžiningas, pareigingas, punktualus