2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LEONARD    TALMONT

Apygarda: Vilniaus - Šalčininkų (Nr.56)
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys


Balsavimo rezultatai:
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: LEONARD TALMONT

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: VANDA
  Pavardė: TALMONT
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ GIMNAZIJA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1996-01-31 190771032 LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Seimo pirmininkas, Seimo narys 2009-11-24 188605295 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1996-01-31 190771032 LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Teikiama dovana Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-07-06 100000 LEONARD TALMONT PINIGAI

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2003-03-10