2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RITA    TAMAŠUNIENĖ

Apygarda: Širvintų - Vilniaus (Nr.55)
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys


Balsavimo rezultatai:
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: RITA TAMAŠUNIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: JAROSLAVAS
  Pavardė: TAMAŠUNAS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens vadovas ar jo pavaduotojas, J.TAMAŠUNO PĮ SAVININKAS
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2011-04-15 188708224 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Valdybos narys (kolegialus įmonės valdymo organas) 2009-06-03 302409486 SĮ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS VALDYBOS PIRMININKĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2011-05-18 302622826 MAIŠIAGALOS BENDRUOMENĖS CENTRAS BENDRUOMENĖS NARĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2004-11-06 190771032 LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGA LLS ŠIRVINTŲ RAJONO SKYRIAUS, JAUNIŪNŲ RATELIO NARĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2010-05-07 300056571 VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ VALDYBOS NARĖ
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Savininkas ar/ ir bendraturtis 1999-02-02 178306768 J. TAMAŠUNO PERSONALINĖ ĮMONĖ SAVININKAS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2010-08-01 188708224 MAIŠIAGALOS KULTŪROS CENTRAS SPORTO METODININKAS 0,5 ET.
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2004-11-06 190771032 LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGA LLS ŠIRVINTŲ RAJONOI SKYRIAUS JAUNIŪNŲ RATELIO NARYS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2011-05-18 302622826 MAIŠIAGALOS BENDRUOMENĖS CENTRAS VALDYBOS NARYS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2008-05-10 178324061 MEDŽIOTOJŲ KLUBAS "ALYS" NARYS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2012-03-23 302749898 VILNIAUS RAJONO LENKŲ MOKYKLŲ TĖVŲ FORUMAS PIRMININKAS

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos JAROSLAVAS TAMAŠUNAS SUTUOKTINIS DIRBA MAIŠIAGALOS KULTŪROS CENTRE 0,5 ET. (SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE)
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ALDONA SADOVSKA MAMA, MAIŠIAGALOS SENIŪNIJOS (SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO STRUKTŪRINIO PADALINIO) RAŠTVEDĖ
  Sutuoktinis Lietuvos Respublikos VALDEMAR TOMAŠEVSKI EUROPARLAMENTARO VALDEMARO TOMAŠEVSKIO PADĖJĖJAS