2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIMANTAS    PAUKŠTAITIS

Apygarda: Dzūkijos (Nr.69)
Iškėlė: Lietuvos žmonių partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos žmonių partija
numeris sąraše: 8


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1947 m. rugpjūčio 2 d. Vilkaviškio rajone, Kybartuose. Tėvas Konstantinas dirbo milicijoje. Motina Bronislava dirbo Juliaus Janonio kolūkio sandėlininke. Abu tėvai mirę. Brolis Zenonas – pensininkas. Trys broliai (Algis, Juozas ir Vaclovas) mirę.
  1953 m. kartu su tėvais persikėlė gyventi į Virbalį (Vilkaviškio raj.).
  1954–1967 m. mokėsi Virbalio, Prienų, Leninabado (Tadžikistanas) vidurinėse mokyklose.
  1971 m. įstojo į Vilniaus statybos technikumą. Dėl ligos diplominio darbo negynė. 1979 m. Alytaus politechnikume apgynė diplomą ir įgijo pramoninės civilinės statybos techniko specialybę.
  2005–2007 m. mokėsi Alytaus kolegijoje, ją baigęs įgijo verslo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vadybininko profesinę kvalifikaciją.
  1965–1971 m. dirbo įvairius darbus.
  1971–1983 m. buvo statybos meistras, Gamybos paruošimo skyriaus inžinierius, Alytaus miesto vykdomojo komiteto Statybos skyriaus techninės priežiūros inžinierius.
  1983–1986 m. – Alytaus miesto kultūros namų direktorius.
  1986–1992 m. – Alytaus namų statybos kombinato Namų konstrukcijų gamyklos meistras, vyresnysis inžinierius komercijai.
  1992–1993 m. – UAB „Narba“ prezidentas, nuo 1993 m. – A. Paukštaičio firmos „Autesta“ savininkas.
  Nuo 2001 m. – UAB „Rebutina“ bendrasavininkis, direktorius, direktorius komercijai.
  Šiuo metu – UAB „Autesta“ direktorius.
  Nuo 2005 m. – Raudonojo Kryžiaus narys.
  Mėgsta kultūrinius renginius, vandens turizmą, keliones, fotografiją, krepšinį, dviratį, fotografavimą, filmavimą, keliones, knygas.
  Be gimtosios lietuvių, moka rusų ir lenkų kalbas.
  Su žmona Zoya – trečioji santuoka. Pirmoji žmona mirė, su antrąja išsituokė. Sūnus Olegas gyvena Rusijoje, Kaliningrado srityje, sūnus Gintaras gyvena Kaune, duktė Neringa – Alytuje.