2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VITALIJUS    SATKEVIČIUS

Apygarda: Vakarinė (Nr.27)
Iškėlė: Išsikėlė pats

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys


Balsavimo rezultatai:
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1961-03-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Panevėžys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Poežerio k., Vadoklių sen. Panevėžio r.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštesnysis Aukštesnioji neakivaizdinė katechetų mokykla Tikybos ir etikos mokytojas 1996
  Aukštasis Kauno politechnikos institutas Inžinierius mechanikas 1988


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, prancūzų, anglų pagrindai
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) TS-LKD nuo 1995 m.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Panevėžio miesto tarybos narys 1997 - 2000
  Panevėžio miesto tarybos narys 2000 - 2002
  Panevėžio miesto tarybos narys 2002 - 2007
  Panevėžio miesto tarybos narys 2007 - 2011
  Panevėžio miesto tarybos narys 2011 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Panevėžio miesto savivaldybė, Savivaldybės meras 17. Visuomeninė veikla TS-LKD Tarybos narys, TS-LKD, LKD bendrijos tarybos, valdybos narys, TS-LKD Panevėžio apskrities koordinacinės tarybos narys
  18. Pomėgiai Muzika
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Eugenija Satkevičienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Justina, Martynas, Ieva

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė